Nota Slotwijzigingen 2019

Bezuinigingen

De openstaande taakstelling op de organisatie van 1,3 miljoen euro is bij de Zomernota volledig afgeboekt, nadat al eerder is aangegeven dat deze niet realiseerbaar was. In de begroting 2020 is een overzicht opgenomen van nieuwe bezuinigingen vanaf 2020, waarover voortaan gerapporteerd zal worden.

ga terug